Visdziļākā līdzjūtība Nicas 14.jūlija teroraktā cietušajiem


Izsaku visdziļāko līdzjūtību Nicas 14.jūlija teroraktā cietušajiem, viņu un upuru ģimenēm un visai Francijas tautai. Šis asiņainais terorakts vērsts pret brīvas valsts pilsoņiem, kas, kā ierasts, svinēja savus Valsts svētkus un savas Republikas sasniegumus. Izrādot savu nicinājumu pret līdzcilvēku dzīvībām, savu naidu pret viņu vēlmi pulcēties, lai kopā priecātos, un savu nepateicību pret valsti, kas sniegusi viņam patvērumu un pilsoņa tiesības, slepkava ir veicis zemisku un gļēvu uzbrukumu Eiropas un visas cilvēces demokrātiskajām vērtībām.

VVF