Trejādas saules - Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule.


Grāmata izdota 2002. gadā.

Latviešu tautas tradīcijās saglabātais aptuveni 4000 dziesmu lielais Saules dainu masīvs jēdzieniski sagrupējams pa trīs galvenajiem tematiskiem apcirkņiem: kosmoloģiskā, fiziskā un mitoloģiskā saule. No šīm “Trejādām saulēm” fiziskajai saulei veltīts vislielākais dziesmu skaits – aptuveni 2500 dziesmas, un šo ļoti plašo dziesmu klāstu savukārt ir iespējams jēdzieniski sagrupēt pa trīs jaunām apakšgrupām: hronoloģiskā saule, kas atspoguļo sauli kā debesu pulksteni un laika mērītāju, siltā saule un gaišā saule, kur abas pēdējās atsaucas uz fizisko sauli kā meteoroloģisku parādību.