Scientiae et Patriae


Scientiae et Patriae: veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75.dzimšanas dienā ( ISBN 978-9984-45-605-8). 448 lpp. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2012.

Izdevums pieder mūsdienu Latvijā neierastam, bet Eiropas akadēmiskajā kultūrā labi zināmam , tā sauktajam akadēmiskā Festschrift žanram, proti, tas ir kolēģu pagodinājums izcilai personībai, parasti cienījamos gados aktīvo darba gaitu noslēgumā, iegūstot emeritus profesora statusu. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei- Freibergai nāk klajā ar pamatīgu virsrakstu – SCIENTIAE ET PATRIAE – kā atgādinājums, ka ar savu dzīvi un darbu viņa ir ierakstījusi ne tikai vienu no visspilgtākajām lappusēm Latvijas politikā , bet arī augstākajā izglītībā un zinātnē. Grāmata ir strukturēta 3 daļās ( Personība, zinātne, valsts; Latviskā identitāte un kultūru komunikācija; Vairas Vīķes-Freibergas personība atmiņu gaismā), un tās saturu veido zinātniski raksti par godājamai jubilārei tuvām izpētes un refleksijas jomām, kā arī brīvas formas personiska rakstura apceres un atceres par kopā piedzīvoto un paveikto. Izdevumā publicējušies akadēmiķis Jānis Stradiņš, Ojārs Spārītis , Andrievs Ezergailis, Petro Umberto Dini, Maija Kūle, Ina Druviete, Janīna Kursīte, Andrejs Veisbergs, Valdis Muktupāvels, Fjodors Fjodorovs, Ausma Cimdiņa u.c., kopumā 31 zinātnieks no Latvijas un ārzemēm (Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Kanādas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas). Vairums rakstu ir latviešu valodā, pārstāvēti darbi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā