Saules balsi / Latvian Sun Song Melodies


Grāmata izdota 2005. gadā.

Grāmata veidota no Emila Melngaiļa pierakstiem, Vairas Vīķes – Freibergas kārtojums un komentāri. Māksliniece Agnese Bule. Dziesmas šajā krājumā sakārtotas, vadoties pēc dziesmu vārdos izteiktām satura tēmām. Pirmajā sadaļā būs atrodamas dziesmas par mitoloģisko vai personificēto Sauli, kas atklājas kā mirdzošs, dāsns un mātišķi žēlsirdīgs tēls. Tam seko kupls skaits precību un kāzu dziesmu melodiju un citas mazāk pārstāvētas sadaļas. Lai palīdzētu nelatviešu lasītājam labāk izprast tekstu angliskos parindeņus, atsevišķām dziesmām ir pievienoti arī īsi paskaidrojoši komentāri angļu valodā. Vērā ņemama ir informācija, kas pievienota katrai dziesmai par tās pierakstīšanas vietu. Tas palīdz gūt ieskatu par dziesmu izplatību un reģionālām īpatnībām. Blakus melodijām vai tekstu motīviem, kas ir pazīstami visā Latvijā, šeit īpaši iezīmējas dziesmu un variantu ceri, kas ir bijuši izplatīti tikai vienā novadā. It sevišķi šīs atšķirības iezīmējas starp Kurzemi un Latgali: ir dziesmu grupas, kas atrodamas tikai vienā vai otrā novadā, bet ne abos.