Kultūra un latvietība


Eseju grāmata „Kultūra un latvietība” izdota 2010. gada pavasarī.

Kas ir latvietība? Kas notiek ar latvietību XXI gadsimta globalizācijas apstākļos? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Vaira Vīķe-Freiberga meklē atbildes esejiski aizraujošā formā, izmantojot ārkārtīgi plašu kultūrvēsturisko faktu materiālu un liekot lietā gan savas zināšanas etnogrāfijā, folklorā, valodniecībā, antropoloģijā un citās zinātnēs, gan arī politiķes pieredzi.

Informācija par grāmatu: Kultūra un latvietība (ISBN 978-9984-505-93-6). 232 lpp. Rīga: Karogs, 2010