Detalizēta biogrāfija

I – Biogrāfija līdz 1999.gadam
Dzimis 1934. g. 12. martā, Valmierā. Bērnību līdz 10 gadu vecumam pavadījis tēva mājās Jelgavā un pie vecvecākiem Rīgā. Pirmās skolas gaitas uzsācis Jelgavas skolotāju institūta paraugpamatskolā.

1944. g. novembrī ar vecākiem nonācis Vācijā, bēgļu nometnēs, tad 1948.g. Francijā, kur ieguvis vidusskolas izglītību. No 1954.gada dzīvojis Kanādā. Toronto universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs, kur arī iepazinies ar savu nākošo sievu Vairu Vīķi, kopīgi piedaloties Pirmo latviešu Jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā.

1961. gadā sāk strādāt kā datorzinātņu speciālists IBM firmā Monreālā, tad McGill universitātē, kur arī iegūst doktora grādu informātikā (Ph.D.). No 1976.-1999. g. informātikas profesors Kvebekas universitātē Monreālā (UQAM), kur vadījis informātikas studiju programmas; goda profesors kopš 1999. g. oktobra. Bijis viesprofesors Montpellier universitātē Francijā (1974.-76.g.) un Oksfordas universitātē Anglijā (1982.-83.g.). Repatriējies uz Latviju 1999. g. oktobrī.

Profesionālais un pētniecības darbs saistīts galvenokārt ar programmtehniku.

§ Līdzstrādnieks vairāku liela mēroga sistēmu izstrādē. Viceprezidents un līdzīpašnieks AMECO Systems Consultants Inc., Monreālā (1987.-97.g.). Līdzautors (ar inž. A.Paleju) celtniecības ekspertsistēmai AMECO optimālai dzelzsbetona konstrukciju automatizētai projektēšanai un analīzei.

§ IT konsultants aplikāciju izstrādei vairāku Kanādas finansiālu organizāciju vajadzībām (1976.-82.g.), prezidents Anacor Systems Ltd., Monreālā (1969.-70.g.), viceprezidents Finansiālās pētniecības institūtā FRI (1967.-68.g.). Konsultants un profesors Kanādas Starptautiskajai attīstības aģentūrai (CIDA) Rabatā, Marokā (1980.g.).

§ Sadarbojas ar Vairu Vīķi-Freibergu latviešu dainu izpētē ar datoru palīdzību. Iniciators vairāku latviešu dainu krājumu digitalizācijai, kā arī dainu skapja materiālu ieskenēšanai datorā, lai tos darītu pieejamus Internetā folkloras pētniekiem un interesentiem, par ko saņemta Kultūras ministrijas balva “Trīs brāļi”. Grāmatas “Saules dainas” līdzautors un “Saules dainu indeksa” autors.

No 1973.gada vairākkārt ciemojies Latvijā, sniedzot priekšlasījumus par programmtehnikas un dainu izpētes tēmām Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur ievēlēts par goda doktoru (Dr.sci.h.c.) 1991. gadā.

Aktīvi darbojies latviešu sabiedrībā gan pie Pirmo latviešu jaunatnes svētku, gan Tehnisko zinātņu kongresu organizēšanas, gan Latviešu jaunatnes 2×2 nometnes vadībā, kā arī kopā ar Vairu atkārtoti vadījis Latviešu ģimeņu 3×3 nometnēs folkloras un garīgā spēka ievirzes. Vairākkārt bijis Latviešu Fonda (Ziemeļamerikā) valdes loceklis un priekšsēdis, Monreālas inženieru un tehniķu kopas priekšsēdis un Monreālas korporāciju kopas seniors.

 

II – Biogrāfija Latvijā kopš 1999.gada

Kopš 2000.g. IT padomnieks Latvijas Universitātes IT departamentā un Valsts prezidenta kancelejā. 2001.gadā ievēlēts par Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas LIKTA prezidentu. Aktīvi piedalās Latvijas IT industrijas un informācijas sabiedrības veicināšanā. Iniciators privātās un publiskās partnerības projekta Latvija@Pasaule datorprasmju un Interneta apmācībai Latvijas iedzīvotājiem. Eksperts ES Sociālā fonda un LM projekta EQUAL bezdarbnieku apmācībai.

2003. gadā ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē. Latvijas UNESCO nacionālās komitejas loceklis.

Latvijas vēža fonda patrons. Starptautiskās labdarības organizācijas Rotari ­ Hansas kluba biedrs.

Regulāri sniedz intervijas, piedalās preses konferencēs, sniedz uzrunas un referātus par IKT saistītām tēmām Latvijā un ārzemēs. Latvijas delegāciju loceklis vairākās ANO, UNESCO un Pasaules bankas organizētajās starptautiskās sanāksmēs. Pavada Latvijas prezidenti valsts vizītēs, piedalās publiskos pasākumos Latvijā un ārzemēs.

Saņemti 22 ārzemju augstākie nopelnu ordeņi