Imants Freibergs sakārtojis tautas dziesmu izlasi "Laima, mūža licējiņa."


2015. gada novembrī izdevniecība “Pētergailis” izdevusi Imanta Freiberga tautas dziesmu izlasi “Laima, mūža licējiņa.”

Laima_vaks-600x600

Laima.Mūža licējiņa. Imants Freibergs, redaktores: Dr.hab.philol. Beatrise Reidzāne, Sigita Kušnere, 279.lpp.

Darbs pie Laimas dainu apkopošanas aizsākās jau 1990. gados Monreālas latviešu dainu pētniecības projektu ietvaros un turpinājās apjomīgajā Saules dainu projektā. Pateicos Kanādas Humanitāro un sociālo zinātņu pētniecības padomei par ilggadīgi sniegto pētniecības grantu atbalstu dainu projektiem. Sešpadsmit gadi, kopš atgriešanās Latvijā 1999.gadā, man saistās ar garu sabiedrisko pienākumu virkni, Vairai Vīķei-Freibergai astoņus gadus pildot Latvijas Valsts prezidentes pienākumus un nu jau vairāk kā astoņus gadus aktīvi darbojoties eksprezidentes statusā. Tādēļ iesāktais Laimas dainu projekts tikai tagad ir sekmīgi pabeigts un nonāk lasītāju rokās. Sirsnīgs paldies manai dzīvesbiedrei, dainu pētniecei Vairai Vīķei-Freibergai par viņas nenogurstošo atbalstu un dalīšanos viņas apbrīnojami plašajā erudīcijā par mutvārdu literatūru un latviešu dainu pasauli starptautiskajā kontekstā un jo īpaši par grāmatā iekļauto skatījumu uz Laimas lomu latviešu cilvēka dzīves gaitās. Dziļa pateicība izdevniecībai „Pētergailis” un tās vadītājai Ingunai Cepītei par šī sējuma publicēšanu, kā arī māksliniekam un datorgrafiķim Ivo Grundulim par izjusti noformēto grāmatas apdari un ilustrācijām. Neatsverama šim izdevumam ir folkloras pētnieces Beatrises Reidzānes dziļā izpratne par Latvijas novadu dialektiem un to reprezentāciju rakstiskā vidē, kā arī rūpīgā izsekošana katras šī krājuma dziesmas rakstībai un avotiem.Sigitai Kušnerei pateicos par ievadnodaļu manuskripta korektūru un krustdēlam Mārtiņam Šteinam – par dažādo rādītāju izveidošanu. Vēlos izteikt īpašu cieņu un pateicību Inārai un Borisam Tetereviem par atbalstu šīs grāmatas izdošanā.

Imants Freibergs, Īvandē, 2015. gada rudenī

 

Šai krājumā iekļautas 1730 dainas no Krišjāņa Barona krājuma „Latvju dainas” (LD; Barons, Visendorfs, 1894–1915), kurās ir vārdformas Laim-, laim-,kā arī nelaim-, Dēkl- un Kārt-, ar variācijām. Pievienotas vēl 490 dziesmas no četru sējumu izdevuma „Tautas dziesmas” Pētera Šmita redakcijā (TDz;Šmits, 1936–1939) – kopumā 2220 dziesmu teksti. Ietvertas visas Krišjāņa Barona LD pamatdziesmas un visas galvenās versijas, kas oriģinālsējumos nodrukātas pilnībā. Dziesmu pieraksti atlasīti ar informācijas tehnoloģiju palīdzību no attiecīgajiem latviešu tautas dziesmu tekstu datu masīviem: „Latviešu tautas dziesmas” Arveda Švābes, Kārļa Strauberga un Edītes Hauzenbergas-Šturmas redakcijā, t. s. „Kopenhāgenas dainu izdevuma” (Švābe, Straubergs, Hauzenberga-Šturma, 1952–1956) digitalizētā versija (Dainu Datu bāze, 1982), kā arī LD digitalizētā versija (LD Datu bāze,1985–1990), kas tagad abas pieejamas internetā: http://latviandainas.lib.virginia.edu, http://dainuskapis.lv. Laimas dainu secība atstāta tāda, kāda tā ir LD krājumā, proti, tā kopumā atbilst cilvēka dzīves ritējumam. Iekļautas arī dziesmas par dziedāšanu, sabiedrību,svētkiem un mītiskās dziesmas. Paturēts gan Krišjāņa Barona LD satura rādītāja sadalījums, gan numerācija dažādu līmeņu sadaļās, kurās ietvertas attiecīgās dziesmas par Laimu. Pētera Šmita TDz Laimas dziesmas pievienotas attiecīgās tematiskās sadaļās, tās identifi cētas ar dziesmu numuriem no 34790 līdz 60080. Dziesmu satura rādītāja secība nav pilnīga, jo no LD pārņemti tikai to sadaļu virsraksti, kurās atrodas kādas dziesmas par Laimu.Jāuzsver, ka šeit nav izvēlētas tikai skaistākās un jaukākās dziesmas par Laimu, kā dažās citās izlasēs, tādēļ krājumā blakus mākslinieciski vērtīgām un dzejiski izsmalcinātām dziesmām lasītājs satapsies arī ar citām – izdomā nabadzīgākām un izteiksmē neveiklām dziesmām. Tās atspoguļo latviešu tautas gara mantu kopumu un dažādību un teicējus, kas dziesmas skandējuši un dziedājuši. Šis krājums ir izsmeļoša izlase par vienu galveno tēmu – Laimu/laimi. Tas seko jau mūsu agrāk publicētajai dainu izlasei par Saules tēmu (Vīķe-Freiberga, Freibergs, 1988; 1991; ar indeksu – Freibergs, 1990).

(Avots: http://www.petergailis.lv/peter/index.php?route=product/product&product_id=567 )