Raksti

• Trejādās saules. Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule. (ISBN 978-9984-33-323-6). 248 lpp. Rīga: Pētergailis, 2011.

 Kultūra un latvietība. Vaira Vīķe-Freiberga (ISBN 978-9984-505-93-6). 231 lpp. Rīga: Karogs, 2010

 4 plus 4. Runas 1999-2007. Vaira Vīķe-Freiberga (ISBN 978-9984-33-210-9). 646 lpp. Rīga: Pētergailis, 2007.

• Logique de la poésie: Structure et poétique des daïnas lettonnes. Vaira Vike-Freiberga. 299 lpp. William Blake and Co Edit, 2007.

• Saules balsi.Vairas Vīķe-Freibergas kārtojums. (ISBN 9984-505-82-0). 151 lpp. Rīga: Karogs, 2005.

• Trejādās saules: III. Meteoroloģiskā saule. Siltā saule. (ISBN 9984-505-71-5). 176 lpp. Rīga: Karogs, 2002.

• Trejādās saules: II. Hronoloģiskā saule. (ISBN 9984-505-52-9). 296 lpp. Rīga: Karogs, 1999.

• Trejādās saules: I. Kosmoloģiskā saule. (ISBN 9984-505-40-5). 240 lpp. Rīga: Karogs, 1997.

• Pret straumi. Runas un raksti par latvietības tēmām 1968-1991. (ISBN 0-9693501-6-3). 256 lpp. Helios: Montreal, 1993; 2.izdevums. (ISBN 9984-505-25-1). Karogs: Rīga, 1995.

• Dzintara kalnā. Apceres par latviešu tautas dziesmām. (ISBN 0-9693501-2-0) 193 lpp. Montreal: Helios, 1989; Pārstrādāts 2.izdevums (ISBN 5-405-00949-0). 179 lpp. Zvaigzne: Rīga, 1993.

• Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. [angļu valodā] Vaira Vīķis-Freibergs (red.). (ISBN 0-7735-0661-6). 371 lpp. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1989.

• Saules dainas. Līdzautors Imants Freibergs. (ISBN 0-9693501-0-4). 266 lpp.Montreal: Helios, 1988. Pārstrādāts 2.izdevums (ISBN 5-85800-001-0). Grāmata: Rīga, 1991.

• La fréquence lexicale au Québec. [Kvebekas leksikas biežuma vārdnīca, franču valodā] Vaira Vikis-Freibergs. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 1974.