Dalība Beļģijas Zinātņu akadēmijas starptautiskajā kolokvijā „Par amnestiju vai par aizmiršanu”


10.10.2016. Beļģijas Zinātņu akadēmijas telpās no 6.oktobra līdz 8.oktobrim notika starptautisks kolokvijs „Par amnestiju vai par aizmiršanu” ar amnestiju kā centrālo tematu.

Kā Akadēmijas ārzemju locekle Prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga bija aicināta sniegt referātu atklāšanas sesijā. Runājot par dažādiem iespējamajiem veidiem, kā sabiedrība var rīkoties ar noziegumu sekām – soda mēriem, apžēlošanu, kolektīvo amnestiju, –   viņa uzsvēra reabilitāciju kā simboliski svarīgu soli, kas nozīmīgs tiem, kas netaisni sodīti totalitāru režīmu vajāšanas laikā.

Savukārt jaunais beļģu pētnieks Žans-Fransua Delangre aprakstīja krasi atšķirīgo divdalījumu, kas pastāv visās trijās Baltijas valstīs attiecībā uz to, kas kopš Otrā Pasaules kara tiek uztverts vai nu kā godināms, vai nosodāms.

Daudz uzmanības tika pievērsts bijušās Beļģu Kongo  vēsturei , koloniālisma metodēm un sekām, kā arī definīcijām par to, kas uzskatāms par genocīdu, kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci, kā arī kolaboracionisma jautājumiem.