A Life's Journey: Vaira Vīķe-Freiberga, President of Latvia


A Lifes Journey: Vaira Vīķe – Freiberga President of Latvia

  • Autors
    Nadine Vitols Dixon
  • ISBN
    9984-33-174-1
  • Izdevniecība
    Pētergailis apgāds

227. lappuses biezā grāmata par Latvijas Valsts prezidenti sarakstīta angļu valodā un bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām, tai pievienota dzīves notikumu hronika, kas aptver laiku līdz 2006. gada jūnijam.

Grāmata nopērkama šeit.