28.04.2016 Grāmatas "Laima. Mūža licējiņa" atvēršanas svētki


Latvijas Institūts sadarbībā ar grāmatu apgādu “Pētergailis” 2016.gada 28.aprīlī, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, rīkoja Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “ Trejādas saules. Mitoloģiskā Saule” un Imanta Freiberga sastādītās tautas dziesmu izlases “Laima. Mūža licējiņa” atvēršanas svētkus. 

13062237_874090456052719_6033254284749883750_n

Vairas Vīķes-Freibergas grāmata “Trejādas saules. Mitoloģiskā Saule” noslēdz daudzu gadu darbu ar Saules dainām un piecu sējumu ciklu, kuru māksliniecisko ietērpu radījis mākslinieks Ilmārs Blumbergs. “Uzsākot darbu pie Saules dainām, kurā jau sākotnēji, dziesmu tekstus publicējot, atklājās vajadzība tos konceptuāli iedalīt trīs krasi atšķirīgās kategorijās. No šīm „Trejādām Saulēm” kosmoloģiskā saule bija viena, fiziskā saule – otra, bet mitoloģiskā jeb teiksmainā saule – trešā. Ļoti plašajā fiziskās saules dziesmu korpusā savukārt bija saskatāmi trīs atšķirīgi fiziskās saules aspekti: hronoloģiskā saule kā debesu pulkstenis, siltā saule – saistīta ar meteoroloģiskiem laika apstākļiem un gaišā saule kā dienas gaismas parādība. Katrā šajā fiziskās saules kategorijā bija tik daudz dziesmu, ka par katru no tām nācās izdot atsevišķu sējumu, līdz ar ko šis „Mitoloģiskās Saules” sējums būtībā ir piektais, sākotnēji paredzētās triloģijas vietā,” saka Vaira Vīķe-Freiberga.

Vairas Vīķes-Freibergas "Saules dainu" piektās grāmatas atvēršanas svētki
Imanta Freiberga sakārtotajā izlasē “Laima. Mūža licējiņa” publicētas 2220 tautas dziesmas, kurās parādās Laimas, Laimes vai laimes vārds, sniedzot plašu pārskatu par šo tēlu un tā izpausmēm.

SAULE VVF IF-Janaitis-8412

Ar mecenātu Borisa un Ināras Teterevu un Teterevu fonda atbalstu abas grāmatas ir pieejamas publiskajās bibliotēkās katrā no 119 Latvijas pašvaldībām.

atvert_20160428

 

Foto no Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “Trejādas saules. Mitoloģiskā saule” un Imanta Freiberga sakārtotās tautasdziesmu izlases “Laima. Mūža licējiņa” atvēršanas svētkiem. Foto autori: Gunārs Janaitis un F64